Je zřízen web pro žáky a rodiče, kde najdou odpovědi na nejčastější otázky a návody na přihlášení do Google účtu a práci v Google učebně. Web je na adrese: https://faq.donovalskazs.cz/. Lze se na něj dostat také přes webové stránky školy.

MATEMATIKA A PŘÍRODOPIS

Český JAZYK

tomankovae@donovalskazs.cz

INFORMATIKA

ptacnikovah@donovalskazs.cz

DĚJEPIS

koziskovaa@donovalskazs.cz

ZEMĚPIS

cechoval@donovalskazs.cz

Ruský Jazyk

koziskovaa@donovalskazs.cz

NĚMECKý Jazyk

vackoval@donovalskazs.cz

VýchovY

občanská v. kosvancovaa@donovalskazs.cz

zdravotní v. fialovak@donovalskazs.cz

výtvarná v. tomankovae@donovalskazs.cz

pracovní v. vackoval@donovalskazs.cz

hudební v. vackoval@donovalskazs.cz

tělesná v. cechoval@donovalskazs.cz dudekp@donovalskazs.cz