Aktuality

testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf
testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf
priloha_892342101_8_MŠMT_Manuál k provozu škol_aktualizovaný_k rozeslání.pdf
priloha_892342101_1_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021.docx.pdf

DIsTANČnÍ Výuka

Do nového roku vám přeji zdraví, splněná předsevzetí a taky ať jste v tomto roce vždy ve správný čas na tom správném místě.

Od pondělí 4.1. 2021 na nás čeká povinná distanční výuka dle rozvrhu v google učebnách.

Na viděnou

vaše třídní učitelka

Prosba o vyplnění dotazníku.

Naše škola dostala z oddělení prevence Odboru sociálních věcí MHMP žádost o realizaci online šetření zaměřeného na výskyt rizikového chování u žáků 2. stupně základních škol a středních škol v Praze. Výsledky šetření každoročně pomáhají lépe identifikovat rizika, která hrozí pražským žákům, a zacílit podporu a prevenci adekvátně na aktuální hrozby a trendy.

Dotazník je anonymní, jeho vyplnění je pro žáky dobrovolné. Odboru sociálních věcí ale velice pomůže, když dotazník vyplní co nejvíce žáků, Vyplnění zabere cca 20 - 40 minut podle rychlosti (a věku) žáka.

Dotazník naleznete na adrese:

https://forms.gle/1gae64vMxesRgfCm8

Rotační vyučování (střídání po týdnech)

V pondělí 30.11. se setkáme naživo!

Všechny vyučovací hodiny budou v naší třídě. Pouze hodiny informatiky, vaření a Pv-dílny budou v odborných učebnách. Jinak se děti nestěhují! O přestávkách musíme omezit pohyb na minimum.

· Hv – bez zpěvu

· Tv – dle možností procházky venku

· Aj – se nedělí do skupin ( střídání učitelů), děti zůstávají ve třídě

· Nj/Rj – dle popisu v rozvrhu (výměna učeben!)

Po celou dobu pobytu ve škole jsou povinné roušky! Prosím dodržovat hygienická pravidla a časté větrání.

Příchod do školy 7:40 – pohyb v šatnách

Je nutné dodržovat stanovený čas z důvodu potřeby omezit/minimalizovat kontakty žáků z různých tříd. Děti jednotlivých tříd si v šatně vyzvedne vyučující, který má v dané třídě první vyučovací hodinu. Před školou se děti shromáždí podle tříd.

Upravený rozvrh třídy s ohledem na úpravy Tv a odpoledního vyučování – posuny hodin (obrázek vpravo).

Rozpis obědů bude zveřejněn dodatečně.

2--provoz-skol-1022.pdf

Připravenost na distanční výuku: dle průzkumu mezi žáky II. stupně všichni potvrdili, že disponují připojením k internetu a jsou přihlášeni do aktivních Google učeben.

26. a 27. 10 2020 stanovilo MŠMT pro základní školy volné dny.

Informace ohledně lyžařského kurzu.

Datum: 16. - 23. 1. 2021

Cena celkem: 4400,-

Záloha: 2000,- (odevzdat do 10.11.2020 paní učitelce Ptáčníkové)


Další informace: V případě zrušení akce se storno poplatky vracejí v plné výši. Pan ředitel jiné akce ani nepovoluje pokud není tato podmínka dodržena.


Bezinfekčnost + info - Lyžařský kurz 2020 - Hotel Semerink.doc

Milí rodičové, chci vás poprosit, abyste mi na email oznámili případný zájem o pobyt dětí ve škole v době polední přestávky. Přirozeně se jedná o děti, které mají odpolední vyučování.

Děkuji

Mgr. T. Bašistová, tř. učitelkaUPOZORNĚNÍ!

Od 18.9.2020 bude pro žáky 2.stupně zavedena povinnost nosit roušky i během výuky.

Mgr. Pavel Dittrich, ředitel školy


Třídní fond

Prosím o přinesení 1000 Kč jako příspěvek do třídního fondu (budou hrazeny prac. sešity, školní akce...). Peníze vybere pí uč. Vacková ve čtvrtek 10.9. během hudební výchovy.

Pomůcky:

Matematika

  • sešit 460 s podložkou

  • modré pero (ne gumovací), zelené pero

  • pevné rýsovací pomůcky (2 trojúhelníky, dlouhé 30cm, úhloměr, kružítko)+ 1 krátké pravítko v penálu

  • ořezaná! tužka č.2, tužka č.3

  • pastelky


Přírodopis

  • sešit 440 s podložkou

  • modré pero (na testy ne gumovací! ), zelené pero

  • pastelky